Cầu thang xoắn ốc CT3000

Cầu thang xoắn ốc CT3000 thường phù hợp những căn nhà cao tầng và lấy không gian giếng trời ánh sáng toàn bộ ngôi nhà.

Compare

Mô tả

Cầu thang xoắn ốc CT3000 thường phù hợp những căn nhà cao tầng và lấy không gian giếng trời ánh sáng toàn bộ ngôi nhà.

 

Cầu thang xoắn ốc CT3000 thường phù hợp những căn nhà cao tầng và lấy không gian giếng trời ánh sáng toàn bộ ngôi nhà.